• Damasec Physical Protection Systems
  • Tal med en ekspert: (+45) 2857 0405

Hvad er de største designudfordringer i byrummet?

Designudfordringer i byrum

ATG Access i England har spurgt 250 arkitekter og byplanlæggere, hvad de ser som de største designudfordringer i vores byer i de næste fem år. Og resultatet er tankevækkende!

Bydesign står over for en cocktail af modstridende pres og kulturelle skift, som vi bør tage højde for, for at sikre, at vores byer er egnede til fremtiden. Hvordan håndterer vi f.eks. både den stigende terrortrussel og et voksende befolkningstal i byerne, samtidig med det skal være æstetisk tiltalende og indbydende at opholde sig i byen.

Sikringsspørgsmålet er presserende

Vores partner og førende producent af sikringsløsninger i England, ATG Access, har spurgt 250 arkitekter og byplanlæggere, hvad de ser som de største designudfordringer i vores byer i de næste fem år. Og resultatet af rapporten, udgivet september 2020, er tankevækkende!

  • 47% af byplanlæggere og arkitekter oplever IKKE, at den by, de bor i, er sikker.
  • 40% mener ligefrem, at sikkerhedsspørgsmål og terrortrusler er de mest presserende opgaver, som byer i fremtiden skal løse
  • 60% mener ikke, at der investeres nok i sikring på deres projekter.

Designudfordringer sikringsløsning

Efterlyser større fokus på sikringsforanstaltninger

Hos arkitekter og byplanlæggere er der enighed om, at der skal mere fokus på sikring af byrummet.

  • 82% af arkitekter og byplanlæggere er enige om vigtigheden af at inkorporere sikringsforanstaltninger i byrummet.
  • 49% af arkitekter og byplanlæggere mener ligefrem, at stigningen i fodgængertrafikken gør offentlige steder mere sårbare for angreb.

De peger også meget entydigt på finansiering, som et alvorligt problem:

  • 67% mener nemlig, at mangel på finansiering er den største barriere for at indføre sikringsforanstaltninger.

Køretøjsangreb

Mere fokus på sikring i den tidlige designfase

Arkitekter og byplanlæggere efterlyser et tæt samarbejde omkring designprocessen, som de mener kan skabe det mest optimale løsninger, da de æstetiske smukke byrum med usynlige sikringsforanstaltninger naturligt skaber større tryghed.

  • 53% af de adspurgte mener ligeledes, at partnerskaber med lokale myndigheder, politi, leverandører fra starten af et projekt vil være den mest effektive måde at sikre passende foranstaltninger.
  • 26% mener yderligere, at sikringsløsninger skal indtænkes fra starten af et projekt. Det skal sammenholdes med, at 32% oplever, at eftermontering af sikkerhedsløsninger til eksisterende byrum er den største designudfordring, de står overfor.

Det skal dog sige, at der de senere år er sket en stor udvikling af sikringsløsninger, som betyder, at det er blevet lettere at finde løsninger efterfølgende. Teknologien bag Shallow Mount løsninger (sikringspullerter, der kun kræver en lav fundamentsdybde) har for eksempel udviklet sig enormt de seneste år. Shallow Mount pullerter kræver kun en fundamentdybde på 112 mm og er derfor langt hurtigere at installere end tidligere. Midlertidige sikringsbarrierer er en anden mulighed. De overflademonterede barrierer er i stand til at stoppe et 7.200 kg køretøj, der kører ved 32 km/t.

Med klare forventninger og synlige krav for de lokale myndigheder i planlægningsfasen vil omkostningerne til sikringsprodukter kunne tages med i budgettet fra start i planlægningen af nye byrum. Dermed sikrer man de mest omkostningseffektive og æstetisk mest tiltalende sikringsforanstaltninger.

Læs alle konklusionerne fra rapporten her:

Urban design, whitepaper

Se whitepaper: The Future of Urban Design

Skriv et svar

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

Bliv inspireret af vores eksperter

Bliv inspireret af vores eksperter

Få ny viden gennem artikler, webinarer og events. Tilmeld dig vores nyhedsbrev.

Group

Tak for din tilmelding. Du er nu godt på vej til at blive endnu klogere på sikringsløsninger. Vi ses i indbakken, når vi har tændt et nyt bål.